Visceral is a meditation on

The goal of the project is to document 20-30 places, spaces, technologies or types of food that will play that will be presented in an exhibition. Each photo will take the subject out of its context and present the subject as a pattern.

The photos will be accompanied by summaries of the subjects, technologies and its relationship to the project at large.

Example summaries are 

 Sammanfatta kortfattat och kärnfullt vad projektet går ut på. Max antal tecken inklusive blanksteg: 300.

Beskriv på vilket sätt innehållet i projektet ska förmedlas, gestaltas eller presenteras. Max antal tecken inklusive blanksteg: 2 500.

Beskriv det innehåll, tema eller ämne som ska förmedlas, gestaltas eller presenteras i projektet. Max antal tecken inklusive blanksteg: 2 500.

Beskriv de metoder, processer eller tillvägagångssätt som ska användas i projektet. Max antal tecken inklusive blanksteg: 2 500.